Yrityksen purkaminen

Virolaisen yrityksen purkaminen ja yhtiön lopettaminen alkavat siitä, kun yrityksen omistajat tekevät lopettamispäätöksen ja -hakemuksen, joista näkyy, kuka on yhtiön liiketoiminnan lopettaja, eli toisin sanoen selvitysmies. Lopettamispäätös ja -hakemus allekirjoitetaan notaarissa Tallinnassa, maistraatissa Suomessa tai sähköisesti Viron e-kortilla.

Sitten liiketoiminnan selvitysmies laittaa ilmoituksen Valtion Viralliseen Lehteen (www.ametlikudteadaanded.ee), josta ilmenee, että yrityksen purkaminen on käynnistetty. Kyseessä on ns. julkinen haaste, jolla velkojia tiedotetaan yrityksen selvitystilasta. Julkinen haaste tulee tehdä riippumatta siitä, onko yrityksellä velkojia tai ei ja julkisen haasteen tulee olla Virallisessa lehdessä vähintään 7 kk, ennen kuin kaupparekisteri poistaa yrityksen.

Samalla tulee tehdä myös tilinpäätös ja tase, josta selviävät yhtiön omaisuus ja velat. Tässä vaiheessa myös irtisanotaan mahdolliset yhteistyösopimukset ja työntekijät ja hakeudutaan pois ALV-rekisteristä jne.
Tämän jälkeen tulee odottaa 4 kk, jotta esimerkiksi mahdolliset velkojat voivat esittää vaatimuksia. Tämän jälkeen tehdään lopullinen tilinpäätös ja tase.
Sen jälkeen lopullisen osingon voi nostaa yhtiöstä. Osingosta tulee maksaa myös tulovero. Suomeen verovelvollinen yksityishenkilö voi joutua lisäksi maksamaan osingoista pääomaveroa Suomeen. Sitten tulee odottaa vielä 3 kk, jotta voi tehdä lopettamishakemuksen kaupparekisteriin. Lopettamishakemuksen tekemisen jälkeen kaupparekisteri poistaa yrityksen n. 3-4 vko aikana. Eli yrityksen lopettaminen kestää yhteensä n. 7-9 kk.

Tulee ottaa huomioon, että jos yritys lopetetaan vapaaehtoisesti purkamalla, on kyseessä selvitystilamenettely. Tässä tapauksessa yrityksellä tulee olla enemmän varallisuutta kuin velkaa. Toisaalta, jos yrityksellä on enemmän velkaa, kuin on varallisuutta, on kyseessä konkurssimenettely. Konkurssimenettelyyn voi joutua myös muulla tavalla kuin vapaaehtoisesti, esim. päämiehen, velkojan tai viranomaisen toimesta. Jos konkurssihakemusta ei tehdä 20 päivän aikana maksukyvyttömyyden alkamisesta, voivat hallituksen jäsenet joutua vastuuseen yrityksen veloista. Myöskin tulee muistaa, että virolaisen yrityksen tulee tehdä joka vuosi tilinpäätös riippumatta siitä, onko yrityksellä toimintaa tai ei. Eli yrityksen alasajo yleensä ei onnistu ilmoittamalla Viron kaupparekisterille, että yritys ei tee tilinpäätöksiä, koska toimintaa ei ole ollut. Toisaalta jos yrityksellä ei ole ollut koskaan mitään toimintaa, voi hakea yrityksen nopeutettua purkamista.

Selvitystilamenettelyn pääkomponentit ovat seuraavat:

  • Yrityksen varallisuuden selvittäminen
  • Omaisuuden muuttaminen rahaksi
  • Yhtiön velkojen maksu
  • Lopputilityksen maksaminen omistajille ja muille asiaankuuluville tahoille

Virolaisen yrityksen likvidointi on samankaltainen prosessi, kuin Suomessa on selvitystilamenettely.
Olemme lopettaneet kymmeniä virolaisia yrityksiä ja meillä on yrityksen purkamisesta vahva kokemus.

Virolaisen yrityksen lopettamisen hinnat alkavat 600 eurosta. Voit ottaa meihin yhteyttä tästä.

Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina voi tarve yrityksen purkamiselle tulla monella yrittäjälle eteen yllättäen. Kerromme tässä, miten yrityksen lopetusprosessi tarkalleen menee.

Virolaisen yrityksen purkaminen ja yhtiön lopettaminen alkavat siitä, kun yrityksen omistajat tekevät lopettamispäätöksen ja -hakemuksen, joista näkyy, kuka on yhtiön liiketoiminnan lopettaja, eli toisin sanoen selvitysmies. Lopettamispäätös ja -hakemus allekirjoitetaan notaarissa Tallinnassa, maistraatissa Suomessa tai sähköisesti Viron e-kortilla.

Sitten liiketoiminnan selvitysmies laittaa ilmoituksen Valtion Viralliseen Lehteen (www.ametlikudteadaanded.ee), josta ilmenee, että yritys puretaan. Kyseessä on ns. julkinen haaste, jolla velkojia tiedotetaan yrityksen selvitystilasta. Julkinen haaste tulee tehdä riippumatta siitä, onko yrityksellä velkojia tai ei ja julkisen haasteen tulee olla Virallisessa lehdessä vähintään 7 kk, ennen kuin kaupparekisteri poistaa yrityksen.

Samalla tulee tehdä myös tilinpäätös ja tase, josta selviävät yhtiön omaisuus ja velat. Tässä vaiheessa myös irtisanotaan mahdolliset yhteistyösopimukset ja työntekijät ja hakeudutaan pois ALV-rekisteristä jne.
Tämän jälkeen tulee odottaa 4 kk, jotta esimerkiksi mahdolliset velkojat voivat esittää vaatimuksia. Tämän jälkeen tehdään lopullinen tilinpäätös ja tase.
Sen jälkeen lopullisen osingon voi nostaa yhtiöstä. Osingosta tulee maksaa myös tulovero. Suomeen verovelvollinen yksityishenkilö voi joutua lisäksi maksamaan osingoista pääomaveroa Suomeen. Sitten tulee odottaa vielä 3 kk, jotta voi tehdä lopettamishakemuksen kaupparekisteriin. Lopettamishakemuksen tekemisen jälkeen kaupparekisteri poistaa yrityksen n. 3-4 vko aikana. Eli yrityksen lopettaminen kestää yhteensä n. 7-9 kk.

Tulee ottaa huomioon, että jos yritys lopetetaan vapaaehtoisesti purkamalla, on kyseessä selvitystilamenettely. Tässä tapauksessa yrityksellä tulee olla enemmän varallisuutta kuin velkaa. Toisaalta, jos yrityksellä on enemmän velkaa, kuin on varallisuutta, on kyseessä konkurssimenettely. Konkurssimenettelyyn voi joutua myös muulla tavalla kuin vapaaehtoisesti, esim. päämiehen, velkojan tai viranomaisen toimesta. Myöskin tulee muistaa, että virolaisen yrityksen tulee tehdä joka vuosi tilinpäätös riippumatta siitä, onko yrityksellä toimintaa tai ei. Eli yrityksen alasajo ei onnistu ilmoittamalla Viron kaupparekisterille, että yritys ei tee tilinpäätöksiä, koska toimintaa ei ole ollut.

Selvitystilamenettelyn pääkomponentit ovat seuraavat:

Virolaisen yrityksen likvidointi on samankaltainen prosessi, kuin Suomessa on selvitystilamenettely.