Yhtiön perustamiseen Viroon tarvitaan viroa ja tietoa verotuksesta

Yhtiön ViroonKaikki yrityksen Viroon perustamiseen liittyvät asiakirjat ja muut viralliset paperit on laadittava viron kielellä ja vahvistettava notaarilla. Asiapaperit voi tietenkin kirjoittaa suomeksi/ruotsiksi/englanniksi ja sen jälkeen kääntää viron kielelle, myös viron kielen taitoisen avustajan käyttö virastoissa asioidessa on suotavaa väärinkäsitysten välttämiseksi.

Viron yritysten tulovero on 0 % edellyttäen, että mahdollinen voitto jätetään yhtiöön investointeja varten eli sitä ei nosteta yhtiöstä ulos. Osingoista ja muista veronalaisista menoista ja maksuista tulovero on 20 %. Virossa yritys joutuu maksamaan sekä tulovero- että sosiaalivero-osuuden sisältävän ns. etujen veron (=erisoodustusmaks) mm. osingoista, lahjoista, vieraiden vastaanottokuluista, henkilökunnalle, johdon jäsenille tai omistajille tarjotuista tavara-, palvelu- ja muista rahallisista eduista.

Yleinen arvonlisäverokanta on 20 %, alennettua 9 %:n arvonlisäverokantaa sovelletaan lääkkeisiin, kirjoihin ja majoitukseen. Yrityksen alv-rekisteröinnin edellytys on vähintään 16 000 euron vuotuinen liikevaihto.

Henkilöiden tulovero on 20 %, joka lasketaan palkan verovapaan osuuden 154 euroa / kk ylimenevästä osasta. Työttömyysvakuutusmaksu on 2,4 %, josta työnantajan osuus on 0,8 %. Sosiaaliturvaverot ovat yhteensä 33 %, josta sosiaaliturvamaksun osuus on 20 % ja sairasvakuutusmaksun osuus 13 %.

Kaikki edellä mainitut maksut suoritetaan vero- ja tullivirastolle (Maksu- ja Tolliamet). Työnantajamaksut tilitetään ja ilmoitetaan viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä ja arvonlisävero seuraavan kuukauden 20. päivänä pääsääntöisesti sähköisesti.

Tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiössä (AS). Rajavastuuyhtiössä (OÜ) tilintarkastus on pakollinen vain jos kaksi seuraavista rajoista täyttyy: liikevaihto yli 2 000 000 euroa, taseen arvo 1 000 000 euroa ja työntekijämäärä keskimäärin 30 tai enemmän tai jos yksi seuraavista rajoista täyttyy: liikevaihto yli 6 000 000 euroa, taseen arvo 3 000 000 euroa ja/tai työntekijämäärä keskimäärin 90 enemmän. Tilintarkastajan tulee olla Virossa auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Virolaisella ID-kortilla, internetyhteydellä varustetulla tietokoneella ja kortinlukijalla elämä on paljon helpompaa ja asiat hoituvat nopeasti ja sujuvasti netin välityksellä. Yrityksen kannalta tilinpäätöstietojen toimittaminen viranomaisille on lähes mahdotonta ilman henkilökorttia.

Mikäli haluat perustaa yrityksen Viroon, sinun on otettava huomioon sekin, että työvoima on edullisempaa kuin Suomessa, mutta työantajamaksut ovat toimialasta riippuen noin 40 %:a. Viron tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen keskikuukausipalkka oli 966 euroa /kk ja keskituntipalkka 6,02 euroa /tunti. Kuukausipalkat nousivat kyseessä olevalla ajalla 7,3 %:a ja tuntipalkat 6,9 %:a.