Miten verot maksetaan, jos on perustettu yritys Viroon?

Mikäli olet luonut yhtiön Viroon, sinun on otettava huomioon alempana olevat verojen maksamisen säännöt.
Virossa toimiva yhtiö maksaa 21% yrityksestä ulos maksamistaan voitoista veroa. Suomessa oleva kiinteä toimipaikka maksaa Suomen-tuloksestaan 20% veroa.

Viron verot
Viron verot

 

Mikäli osakeyhtiön kotipaikka on Suomessa, mutta kiinteä toimipaikka Virossa, niin Suomessa toimiva yhtiö maksaa 20% veroa tuloksestaan sekä suomalainen osakas maksaa osingoista pääoma-/osinkoveroa ja Virossa toimiva kiinteä toimipaikka ei maksa veroa, jos rahaa ei oteta kiinteästä toimipaikasta ulos. Jos rahaa otetaan ulos tai siirretään Suomeen, yritys maksaa 21% yhteisöveroa.

Tapauksessa, jos Viroon luodun yhtiön kotipaikka on Virossa, mutta Suomessa ei ole kiinteää toimipaikkaa, Suomeen ei täydy maksaa veroa, mutta työn teettäjä on esimerkiksi rakennusalalla velvollinen perimään 13% tai 35% lähdeveron maksamastaan työkorvauksesta, ellei yrityksellä ole nollaveron lähdeverokorttia tai yritys ei ole hakeutunut ennakkoperintärekisteriin. Virolainen yhtiö voi hakea kuitenkin lähdeverot takaisin. Yhtiö maksaa Viroon 21% veroa, jos osakas ottaa tuloja ulos yrityksestä.

Mikäli yhtiön kotipaikka on Suomessa ja Virossa ei ole kiinteää toimipaikkaa, sen ei täydy maksa Viroon veroa. Suomeen on maksettava 20% prosenttia yhteisöveroa tuloksestaan ja lisäksi osakas maksaa osingoista mahdollisesti pääoma-/osinkoveroa.

Suomessa toimiva tytäryhtiö maksaa 20% prosenttia tuloksestaan veroa. Tytäryhtiön emoyhtiölle maksamasta osingosta ei peri veroa Suomi eikä Viro. Virossa toimiva tytäryhtiö maksaa yhteisöveroa 21% Viroon, kun se jakaa osinkoa suomalaiselle emoyhtiölle. Suomen emoyhtiö ei maksa Suomessa veroa osingoista.

Jos olet perustanut yrityksen Viroon, sinun on otettava huomioon sekin, että tilintarkastus on pakollista, jos yrityksesi (OÜ) vastaa vähintään kahteen alla olevista ehdoista: vuosittainen liikevaihto ylittää 2.000.000 euroa, omaisuus taseessa ylittää 1.000.000 euroa sekä yhtiöllä on 30 tai enemmän työntekijää. Osakeyhtiölle (AS) tulee tehdä tilintarkastus joka vuosi.