Yrityksen perustaminen Viroon on suhteellisen helppoa

yhtiö ViroonHelppoa yhtiön perustamista Viroon nopeuttaa huomattavasti virolaisen ID-kortin omistaminen ja viron kielen taito. Kun perustettavalla yrityksellä on postiosoite, pankkitili ja perustamisasiakirjat olemassa, yrityksen voi rekisteröidä sähköisesti osoitteessa https://ettevotjaportaal.rik.ee tai notaarin toimistolla.

Viron kaksi yleisintä yritysmuotoa ovat rajavastuuyhtiö (osaühing, OÜ) ja osakeyhtiö (aktsiaselts, AS), joista jälkimmäisenkin sähköinen rekisteröinti tulee todennäköisesti onnistumaan lähiaikoina.

Rajavastuuyhtiö on Virossa yleisin ja suosituin pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto, jota vastaavaa Suomessa ei ole. Yhtiö perustetaan osakkaiden välisellä sopimuksella, jonka vähimmäissisältö on määritelty laissa. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampi ja he voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Minimiosakepääoma on 2 500 euroa. Rajavastuuyhtiöllä on kaksi pakollista toimielintä: osakkaiden kokous (üldkoosolek) ja hallitus (juhatus).

Osakeyhtiö on lähinnä suuryritysten yhtiömuotona käytetty ja se ei täysin vastaa suomalaista osakeyhtiötä. Yhtiön perustamisasiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampi ja he voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Minimiosakepääoma on 25 000 euroa. Osakeyhtiöllä on kolme pakollista toimielintä: yhtiökokous (üldkoosolek), hallitus (juhatus) ja hallintoneuvosto (nõukogu).

Yrityksen perustajien ja osakkaiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia.

On hyvä tietää, että Viron laki ei tunne toimitusjohtajaa. Viroon perustetulla yrityksellä voi olla toimitusjohtaja, jolla ei yleensä yksin ole oikeutta edustaa yhtiötä kolmansiin osapuoliin. Sen sijaan hallituksen jäsen voi yksin edustaa yhtiötä, joten oman ja yrityksen ”turvallisuuden ” takia on hyvä rajoittaa hallituksen jäsenten edustusoikeutta ja myös muistaa rekisteröidä edustusoikeus kaupparekisteriin (äriregister).

Viron muut yhtiömuodot ovat avoin yhtiö (täisühing, TÜ), kommandiittiyhtiö (usaldusühing, UÜ) ja voittoa tavoitteleva osuuskunta (tulundusühistu). FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) vastaa lähinnä Suomen ammatinharjoittajaa.