Mitä on tiedettävä työntekijän verojen maksusta Suomeen, jos luodaan yritys Viroon?

Mikäli halutaan perustaa yhtiö Viroon, on tiedettävä myös se, miten työntekijän verot maksetaan.

Tapauksessa, jos Viroon luodun yrityksen kotipaikka on Virossa ja Suomessa ei ole kiinteää toimipaikkaa, työntekijä ei maksa veroa Suomeen, jos kyseessä on lyhyt, alle puolen vuoden keikka. Hän maksaa Viroon 21% veron. Jos työntekijä oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta, hän maksaa yleensä Suomessa tehdystä työstä veroa Suomeen.

Mikäli yrityksen kotipaikka on Suomessa ja Virossa ei ole kiinteää toimipaikkaa, niin Suomessa asuva työntekijä maksaa tuloverot normaalisti Suomeen, jos hän oleskelee Virossa korkeintaan 183 päivää vuodessa.

Tapauksessa, jos yrityksen kotipaikka on Virossa ja Suomessa on kiinteä toimipaikka, maksaa Suomessa väliaikaisesti työskentelevä työntekijä Suomeen 35% lähdeveroa. Jos oleskelu kestää Suomessa alle puoli vuotta, verovähennys on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Viro poistaa kaksinkertaisen verotuksen, jos samaa tuloa verotetaan myös Virossa. Jos työskentely ja oleskelu Suomessa kestää yli puoli vuotta, eli työntekijä on yleisesti verovelvollinen, hän maksaa veroja Suomeen kuten tavallinen palkansaaja. Muuten häneltä peritään lähdeveroa.

Mikäli yrityksen kotipaikka on Suomessa ja Virossa on kiinteä toimipaikka, maksaa Virossa väliaikaisesti työskentelevä suomalainen työntekijä Suomeen veroa progressiivisen verotuksen mukaan, jos työ Virossa kestää alle puoli vuotta. Lisäksi maksetaan vero Viroon, ja kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa. Jos työskentely Virossa kestää yli puoli vuotta, työntekijä maksaa veroja Viroon 21%. Suomeen ei yleensä makseta veroa Viron palkasta, jos oleskelu Virossa johtuu työstä.