REKRYTOINTI


Tarjoamme asiakkaillemme joustavia ja korkealaatuisia rekrytointipalveluja. Rekrytoimme määräaikaisia ja vakituisia osaajia johto- ja asiantuntijatason, toimihenkilötason ja suorittavan tason tehtäviin. Suoritamme rekrytointia Viroon ja Suomeen. Meillä on hyvä käsitys Viron työvoimarkkinoista, koska toimimme maassa aktivisesti. Suoritamme myös headhunting-palveluita.

Vastaamme esim seuraavista asioista:Rekrytointi Virosta

  • ehdokkaiden haastatteluista
  • osaamisesta ja persoonallisuuden arvioinnista
  • referenssien tarkastamisesta
  • työnhakijoiden informoinnista

Kokemuksen ja osaamisen lisäksi kiinnitämme erittäin paljon huomiota asiakkaamme yrityskulttuuriin ja toimintatapoihin sekä arvoihin.

Onnistuneen rekrytoinnin lähtökohtana on aina ammattimaisesti suoritettu rekrytointiprosessi. Hoidamme prosessin puolestasi; sinulle jää vain lopullinen valinta lähettämiemme ehdokkaiden joukosta. Meidän ydinosaamistamme on löytää hakijoista parhaat.

Aloitamme rekrytointiprosessin hakijaprofiilin ja toimenkuvan määrittelyllä, jonka jälkeen laadimme aikataulusuunnitelman. Hakijaprofiilin perusteella käynnistämme profiilin mukaisen haun eri kanavissa.

Käymme tilannekohtaisesti läpi useita eri medioita löytääksemme juuri sinun yrityksellesi oikeat työntekijät. Suunnittelemme puolestasi myös lehti- ja Internet-ilmoitukset.

Suora rekrytointi

Valittu henkilö aloittaa asiakkaan palveluksessa heti.

Olemme apuna myös prosessin eri vaiheissa

Voit antaa haltuumme osia rekrytointiprosessista kuten hakemusten käsittelyn tai karsinta- tai haastatteluvaiheen. Hoidamme prosessin osia tarvittaessa myös asiakkaan nimissä ja tiloissa.

Viron työsopimukset

Viron työsopimukset poikkeavat monelta osalta Suomessa käytettävistä työsopimuksista. Ensinnäkin mikä voi yllättää, on se, että Viron työsopimus voi olla jopa 10 sivua pitkä, Suomessa käytettävä vastaava työsopimus vain muutaman sivun pituinen. Virossa usein myös työsopimuksen lisäksi allekirjoitetaan erikseen työnkuvaus, jossa työtehtävät kuvataan mahdollisimman tarkkaan. Jotta työsopimus ja työnkuvaus tulisi tehtyä oikein, vaatii se tarkkaa Viron työsopimuslain tuntemista.

Meillä on monien vuosiaen kokemus työntekijöiden palkkaamisesta ja uran aikana olemme palkanneet useita kymmeniä ihmisiä. Koko kokemus takaa rekrytoinnin korkean laadun!