KIRJANPITO VIROSSA


Kirjanpito Virossa kannattaa yleensä hoitaa paikallisesti.

Kirjanpitovelvollisia Viron voimassaolevan lainsäädännön mukaan ovat valtion ja kuntien lisäksi kaikki Virossa rekisteröidyt yksityis- tai julkisoikeudelliset juridiset yhtiöt, itsenäiset ammatinharjoittajat ja ulkomaalaisen liikeyhtiön sivutoimistot. Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa, että talousyksikön johdolle on asetettu velvollisuus järjestää kirjanpito Virossa ja talousraportit. Kirjanpito Virossa kannattaa yleensä hoitaa paikallisesti.

Ryynänen Consulting tarjoaa Virossa yrityksien käyttöön oman kirjanpitäjän osana kuukausiveloitteista yrityspalvelupakettia. Kirjanpitäjä on käytettävissänne palvelupaketin tyypistä riippuen 2-16 tuntia joka kuukausi. Palvelupakettien hinnat alkaen 76,7 €/kk, sisältäen kirjanpidon lisäksi myös muita hyödyllisiä palveluita.

Kirjanpidon vaatimat tositteet voit toimittaa meille joko kirjeitse Tallinnan toimistoomme tai tallentaa ne digitaalisessa muodossa dropboxiin. Kirjanpitäjämme puhuvat äidinkielenään viroa, mutta he osaavat myös erinomaista suomea.

 

Ryynänen Consulting OÜ:n kanssa voit asioida aina myös suomeksi, jotta kirjanpito Virossa onnistuisi sujuvasti.

Viron verotus – Tärkeitä perustietoja

Palkoista perittävät maksut 2021

 • 20% ennakkovero/lähdevero
 • 33% sosiaalivero
 • 0,8% työnantajan työttömyysvakuutus palkoista
 • 1,6% työntekijän palkasta pidätettävä työttömyysvakuutus
 • 2,0% / 3,0% eläkevakuutus (vapaaehtoinen)
 • Veroton kuukausitulo 0 – 500 € (riippuu tulon määrästä)
 • Minimipalkka 584 €/kk, 3,48 €/h

  HUOM! Koska kyseessä ei ole enää lättävero, tulee työntekijöiden kanssa sopia bruttopalkka, ei nettopalkkaa.

Työnantajan sivukulujen palkkalaskuri.

Liikevaihdolta

Arvonlisäveron määrä on Virossa 20% paitsi/lukuunottamatta poikkeuksia, jotka on säädetty Viron arvonlisäverosta annetun lain (lyhenne viroksi KMS) 15. pykälässä.

 • Kirjoihin, lääkkeisiin ja majoituspalveluihin sovelletaan 9% arvonlisäveroa
 • Viennin ja EU:n sisäisen liikevaihdon arvonlisäveron määrä on 0%
 • Veroton liikevaihto (KMS 16 §) – postipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, hammashoitopalvelut, vakuutuspalvelut ym. palvelut

Edustuskulut ja erikoisetujen kulut

 • Edustuskulujen veroton rajamäärä – kumuloituvasti 32 € +2% palkkavarauksesta.
 • Erikoiseduista perittävät verot (omiin työntekijöihin kohdistuvat kulut) 20% ennakkovero (nettomäärästä lasketaan enintään 20/80) +33% sosiaalivero.
 • Esimerkki: 100 € erikoisedulta lasketaan ennakkovero 25 € + 41,25 € sosiaalivero.
 • Veroton ulkomaanpäiväraha on 50 € ensimmäisestä 15 päivästä kuukaudessa, sen ylittävältä osalta päiväraha on 32 €.
 • Verovapaa osuus työntekijöille korvatuista terveydenhoitokuluista 100 €/3 kk työntekijää kohden. Terveydenhoitokuluja ovat esim. treenausmaksut, virallisen fysioterapeutin maksut, psykologin maksut, kuntoutuslääkärin maksut. Nämä maksut tulee ilmoittaa kerran vuodessa verottajalle.

Yritystoiminnassa käytettävät ajoneuvot

 • Yrityksen omistamasta yksityisautosta (luokka M1), joita käytetetään vain työajoon, tulee pitää yksityiskohtaista ajopäiväkirjaa. Suosittelemme käyttämään sähköistä ajopäiväkirjaa ajan säästämiseksi.
 • Autorekisterissä (www.mnt.ee) tehdä merkintä (ilmainen) autoista, joita käytetään vain työajoon. Merkinnän voi tehdä omistaja ja vastaava käyttäjä.
 • Sähköisen ajopäiväkirjan voi tilata esim. tästä www.minitax.net
 • Luontoisedun verot maksetaan M1-luokan autoista tehon mukaan 1,3 € per kW. Esim. 110kW autosta on vero 143 €/kk. Yli 5 vuotta vanhoilla autoilla on vero 0,97 €/ kW.
 • Kyseistä järjestelmää voi (mutta ei pidä) käyttää myös N1-luokan autoissa.
 • M1-luokan yritysauton ja siihen liittyvistä kuluista ALV:ia voi vähentää 50%.
 • Jos muilla ajoneuvoilla tehdään henkilökohtaisia ajoja, niistä pitää maksaa markkinaehtoisesti verot tai työntekijän tulee hyvittää ne markkinahinnalla. Veroriskiä voi vähentää, jos pitää ajopäiväkirjaa.
 • Jos yhtiön työntekijä käyttää omaa autoaan työajoihin, voi yhtiö korvata 0,30 €/km ja maksimissaan 335 €/kk. Ajoista tulee pitää ajopäiväkirjaa ja tulee olla pöytäkirja. Poikkeussääntö: jos yhtiön työntekijä käyttää omaa autoaan työajoihin, voi yhtiö korvata polttoainekulut polttoainekuittien perusteella.

Osingot

 • Osingot verotetaan Virossa 20% ennakkoverolla. Nettomäärästä lasketaan 20/80. Eli osinkojen verotus on käänteisesti 25%.
 • 100 000 € osingolta (nettosumma) peritään 25000 € ennakkovero.

Alkaen 1.1.2018. on konsernin sisäisille osingoille 14% vero (14/86) viimeisen 3 vuoden aikana maksetuista osingoista (3 ensimmäistä vuotta on voimassa verrannollinen laskenta alkaen 2018). 14/86 eli 16,28% vero on voimassa juridisille henkilöille maksetuille osingoille, mitä maksetaan omasta voitosta (eli ei kohdistu tytäryhtiöiltä saatuihin osinkoihin). Luonnolliselle henkilölle (verovelvollinen Viroon) maksetusta osingosta pidätetään lisäksi 7%. Jos luonnollinen henkilö ei ole verovelvollinen Viroon, silloin toimintaan kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen kohdan 10 veromäärästä. Ensimmäinen mahdollisuus maksaa 16,28% verolla osinkoja on vuonna 2019 vuodelta 2018 saadulta voitolta.

Konsernilainat

Tulee ilmoittaa emo- ja tytäryhtiöille annetut lainat. Ilmoittaa tulee lainan saaja, summat ja korko. Verottajan tavoitteena on verottaa lainoja, joiden tavoitteena on viedä yhtiöstä rahaa ulos, ilman että olisi suunnitteilla maksaa lainaa takaisin.

Verojärjestelmästä säädetyn lain (lyhenne viroksi MKS) nojalla perittävät sakot yms.

Verojärjestelmästä säädetyn lain nojalla perittävistä sakoista, pakkorahoista, koroista verotetaan 20% ennakkovero.

Suomeen lähetetyt työntekijät

Lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa ennen työn aloittamista työntekijöiden lähettämisestä. Jos ilmoitusta ei tee, voi Suomen työsuojelu tehdä 1000-10000 € sakon.
Lisätietoa ja lomake löytyy tästä.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on Suomen kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä ja nämä tiedot tulee lähettää kirjanpitäjälle heti.

Suomen tulorekisteriin tulee ilmoittaa virolaisen yrityksen maksamat tulot yksityishenkilölle, jos ne maksetaan henkilölle, joka on verovelvollinen Suomeen, vaikka työntekijälle ja johdolle ei maksettaisi palkkaa.