Voiko suomalainen ajaa Suomessa Viroon perustetun yhtiön omistamalla Viron rekisterissä olevalla autolla?

EU:n vapaan liikkuvuuden lakia katsoessa kenellä tahansa suomalaisella on oikeus ajaa Suomessa mihin tahansa EU maahan rekisteröityä ajoneuvoa, mutta Suomessa asuvalla suomalaisella ei ole Suomen lainsäädännön mukaan oikeutta kuljettaa muuta kuin Suomeen rekisteröityä ajoneuvoa, vaikka sen omistajana olisikin Viroon perustettu yritys. Asian tekee vielä mutkikkaammaksi muissa EU-maissa sijaitsevien yhtiöiden omistamat ajoneuvot.

Viron yrityksen auto
Viron yrityksen auto. Kuva: Julia-Maria Linna.

Suomen kansalaisilla tai pysyvästi muussa maassa kuin Suomessa asuvilla eli vaikka niillä, jotka ovat perustaneet yhtiön Viroon, on oikeus kuljettaa muualle kuin Suomeen rekisteröityä ajoneuvoa Suomessa, mutta 6 kuukauden jälkeen se pitää viedä pois Suomesta. Periaatteessa suomalaisilla olisi oikeus ajaa mihin tahansa EU-maahan rekisteröityä autoa myös kotimaassaan, mutta kukaan suomalainen ei ole vielä taistellut asiasta EU tuomioistuimessa esimerkkitapauksen saadakseen. Hyvä nyrkkisääntö ulkomaisia yhtiöitä omistaville suomalaisille on tehdä myös pysyvä muuttoilmoitus pois Suomesta sekä kantaa aina mukana ulkomaista henkilöllisyystodistusta ja todistusta asuinpaikastaan muualla kuin Suomessa, esim vuokrasopimusta tms.

Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, voi väliaikaisesti veroa suorittamatta käyttää työpaikan sijaintivaltiossa pysyvästi rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa liikenteeseen yksinomaan työtehtäviensä hoitamiseen. Käyttö katsotaan väliaikaiseksi, jos ajoneuvo viedään takaisin rekisteröintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä. Väliaikaisena käyttönä voidaan kuitenkin pitää kerrallaan enintään kolmen vuorokauden yhtä jaksoista ajoneuvon käyttöä Suomessa eli ajoneuvon käyttöä asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ei pidetä työtehtävien hoitamisena. Ennen kuin ajoneuvoa ryhdytään käyttämään liikenteeseen, siitä on ilmoitettava tulliviranomaiselle lomakkeella nro 24, jonka tulliviranomainen vahvistaa vastaanotetuksi.

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö koskee ns. rajatyöntekijää, joka työskentelee muussa valtiossa, mukaan luettuna se, joka on luonut yrityksen Viroon, asuu Suomessa ja käyttää ajoneuvoa kummassakin. Tämän säännöksen perusteella Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi tietyin edellytyksin käyttää ulkomailla pysyvästi rekisteröityä ajoneuvoa väliaikaisesti autoveroa suorittamatta. Väliaikaisen verottoman käytön edellytyksenä on, että henkilö työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla. Ajoneuvon tulee olla työnantajan omistuksessa tai hallinnassa, ja sen on oltava rekisterissä siinä maassa, johon työnantaja on sijoittunut. Lisäksi ajoneuvon käyttöoikeuden tulee perustua työsopimukseen esimerkiksi autoedun muodossa sekä ajoneuvolla on oltava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö poikkeaa ns. yritysajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä siinä, että yritysajoneuvoa voidaan käyttää yksinomaan työtehtävien hoitamiseen. Työsuhdeajoneuvon käyttöä puolestaan ei ole sidottu työtehtävien hoitamiseen, vaan ajoneuvoa voidaan käyttää myös omiin ajoihin. Ajoneuvon käyttö edellyttää lomakkeella 17 haettavaa tullin lupaa, joka voidaan myöntää 12 kuukaudeksi ja uusia, mikäli hakija täyttää yhä ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön edellytykset. Väliaikaisen verottomuuden edellytyksenä on sekin, että ajoneuvoa käytetään 12 kuukauden jaksona enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Jos ajoneuvoa käytetään saman päivän aikana sekä Suomessa että ulkomailla, sitä katsotaan käytettävän ulkomailla. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa Suomessa vakinaisesti asuvan muun henkilön käytettäväksi eli mikäli myös perheenjäsenillä halutaan olevan ajoneuvon käyttöoikeus, ajoneuvo tulee verottaa ja se tulee rekisteröidä Suomeen. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa www.tulli.fi.