Mitä on tiedettävä verotuksesta, kun perustat yrityksen Viroon?

Ennen kun perustat yhtiön Viroon, sinun on tiedettävä se, että Viron voimassaolevan lainsäädännön mukaan kirjanpitovelvollisia ovat valtion ja kuntien lisäksi kaikki täällä rekisteröidyt yksityis- tai julkisoikeudelliset juridiset yhtiöt, itsenäiset ammatinharjoittajat ja ulkomaalaisen liikeyhtiön sivutoimistot. Tätä paitsi on tunnettava Viron verotus.

Kirjanpito Virossa
Kirjanpito Virossa

Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa, että talousyksikön johdolle on asetettu velvollisuus järjestää kirjanpito ja talousraportit. Kun olet luonut yrityksen Viroon, voit hakea sen käyttöön oman suomea puhuvan sekä Virossa kirjanpidon lisäksi muitakin hyödyllisiä palveluita tarjoavan kirjanpitäjän esimerkiksi Ryynänen Consultingista.

Viroon yhtiön luoneen on otettava huomioon täällä palkoista perittävät maksut: 21% ennakkovero/lähdevero, 33% sosiaalivero, 1,0% työnantajan työttömyysvakuutus palkoista, 2,0% työntekijän palkasta pidätettävä työttömyysvakuutus, 1,0% /2,0% eläkevakuutus (vapaaehtoinen) sekä veroton kuukausitulo 144 EUR.

Arvonlisäveron määrä on Virossa 20% paitsi/lukuunottamatta poikkeuksia, jotka on säädetty Viron arvonlisäverosta annetun lain (lyhenne viroksi KMS) 15. pykälässä. Esimerkiksi kirjoihin, lääkkeisiin ja majoituspalveluihin sovelletaan 9% arvonlisäveroa sekä viennin ja EU:n sisäisen liikevaihdon arvonlisäveron määrä on 0%. Veroton liikevaihto koskee KMS:n 16. pykälän mukaan posti-, terveydenhuolto-, hammashoito-, vakuutus- ym. palveluita.

Kun olet perustanut yhtiön Viroon, sinun on tiedettävä sekin, että edustuskulujen veroton rajamäärä on kumuloituvasti 32 EUR +2% palkkavarauksesta. Erikoiseduista (omiin työntekijöihin kohdistuvat kulut) peritään 21% ennakkovero (nettomäärästä lasketaan enintään 21/79) + 33% sosiaalivero.

Yritystoiminnassa käytettäviin ajoneuvoihin liittyvästi on pidettävä yksityiskohtaisia ajopäiväkirjoja, sen puuttuessa lasketaan erikoisedun verot 256 EUR määrästä, josta peritään ennakkoverona 68.05 euroa ja sosiaalivero 106.94 EUR. Yksityisessä käytössä tehdyistä ajoista on työntekijän korvattava 0,3 EUR/km.

Osingot verotetaan Virossa 21% ennakkoverolla eli nettomäärästä lasketaan 21/79.

Verojärjestelmästä säädetyn lain (lyhenne viroksi MKS) nojalla perittävistä sakoista, pakkorahoista, koroista verotetaan 21% ennakkovero.