Halutessasi perustaa yrityksen Viroon sinun on tunnettava paikallinen yhtiöjärjestys

yhtiö ViroonYhtiön luomisen Viroon helpottaa se, että Viron yhtiömuodot ovat melkein samoja kuin Suomessa, yleisimpiä ovat osakeyhtiö, avoinyhtiö ja itsenäinen elinkeinonharjoittaja.

Rajavastuuyhtiön (osaühing tai OÜ) vähimmäispääoma on 2500 euroa ja osuuksien nimellisarvo vähintään 1 euro. Osakeyhtiön (aktsiaselts tai AS) vähimmäispääoma on 25 000 euroa, osakkeiden nimellisarvo vähintään 0,10 euroa ja osakkeet on rekisteröitävä ja kirjattava Viron Arvopaperikeskuksen keskusrekisteriin.

Tätä paitsi Viroon voi perustaa avoimen yhtiön (täisühing tai TÜ), kommandiittiyhtiön (usaldusühing tai UÜ) tai ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen, joka tarjoaa pysyvästi tuotteita tai palveluja omalla nimellään, mutta ei ole oikeushenkilö.

Useat toimii myös itsenäisenä elinkeinonharjoittajana (füüsilisest isikust ettevõtja tai FIE).

Yleisimmin käytetyn virolaisen rajavastuuyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan rajavastuuyhtiön toiminimi on Esimerkki OÜ ja rajavastuuyhtiön sijaintipaikkana on Tallinna. Rajavastuuyhtiö voi toimia kaikilla toimialoilla, jotka eivät ole lailla kiellettyjä, sen vähimmäispääoma on 2500 euroa ja enimmäispääoma 10 000 euroa.

Osuuksista voidaan maksaa rahana tai apporttiomaisuutena, jonka arvon määrittää yhtiön hallitus. Osuuksista voidaan maksaa ylikurssilla. Kun rajavastuuyhtiö puretaan, suoritetaan maksut rahana tai apporttiomaisuutena.

Rajavastuuyhtiön hallituksessa on yhdestä kuuteen jäsentä. Yhtiötä edustaa jokainen hallituksen jäsen erikseen. Hallituksen päätösvaltaan kuuluvat muun muassa seuraavat oikeustoimet: lainojen antaminen, kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteän omaisuuden myyminen, kiinteän omaisuuden rasittaminen, yritysten osuuksien ja/tai osakkeiden ostaminen ja myyminen. Rajavastuuyhtiön tilikausi on kalenterivuosi (01.01 – 31.12).

Ryynänen Consulting OÜ
Tornimäe 5, 10145 Tallinn ESTONIA
info@ryynanenconsulting.com
Reg. nr: 11984755
VAT: EE101607836

CEO: Ville Ryynänen
Phone: EST +372 56 46 44 58
Phone: Fin +358 40 1890 710
ville@ryynanenconsulting.com
Skype: viller155